Sociaal Huis - OCMW Dentergem

Home

Print deze pagina

HET OCMW DENTERGEM IS OP ZOEK NAAR GEMOTIVEERDE EN ENTHOUSIASTE MEDEWERERS OM ONZE DIENST BUITENSCHOOLSE  KINDEROPVANG EN DE POETSDIENST TE VERSTERKEN :

 

Het OCMW gaat over tot aanwerving van (M/V) :

1 DEELTIJDS BEGELEIDER BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG – Niveau C

1 DEELTIJDS HULPBEGELEIDER BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG – Niveau D

Je staat in voor het aanbieden van :

- een gezellig, positief en ontspannen leefklimaat
- een creatieve begeleiding
- en een verantwoord en gevarieerd activiteitenaanbod

aan kinderen tussen 2,5 en 12 jaar die gebruik maken van het IBO

3 DEELTIJDSE HULPARBEIDERS POETSDIENST – Niveau E

Je staat in voor de wekelijkse schoonmaak van de woning, was en strijk, opwarmen van maaltijden bij cliënten in de gemeente Dentergem :

- die tijdelijk of blijvend niet meer zelf kunnen instaan voor het onderhoud van hun woning
- met de bedoeling om hen zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen
- om een zo optimaal mogelijk gezinsleven te kunnen in stand houden

Of je staat in voor het periodiek en grondig schoonmaken van de OCMW-gebouwen.

Interesse ? Wie wenst deel te nemen aan het aanwervingsexamen dient zijn/haar kandidatuur uiterlijk op 30/09/2016 aangetekend of tegen ontvangstbewijs te bezorgen aan het OCMW Dentergem, Kasteeldreef 1, 8720 Dentergem.

Meer informatie omtrent de algemene en specifieke aanwervingsvoorwaarden, de functie-inhoud, het examenprogramma, … kan je op aanvraag verkrijgen bij de personeelsdienst op nummer 056/62.10.10, via mail op
administratie@ocmwdentergem.be of consulteer de infobundel op de website onder de rubriek vacatures.

 

 

IBO SCOEBIDOE - FOCUS OP... FOTO VAN DE WERKING... 

 

 

NIEUWE TARIEVEN IBO SCOEBIDOE MET INGANG VAN 01/07/2016

Vanaf vrijdag 01/07/2016 gelden de volgende tarieven voor de voor- en naschoolse opvang :

Voor- en naschoolse opvang : € 0.90 per begonnen half uur

Schoolvrije dagen en vakantiedagen :

- € 10.00 per volledige dag (+6u)

- € 5.50 per halve dag (3u-6u)

- € 3.25 minder dan 3u

Opvang voor en na gemeentelijke activiteiten (sport, jeugd, cultuur,...) :

- € 0.90 met een max.bedrag van € 3.25 per begonnen half uur

Op woensdagnamiddag :

- € 0.90 met een max.bedrag van € 5.50 per begonnen half uur

 

Gebruikers met financiële moeilijkheden worden aanbevolen om contact te nemen met de sociale dienst van OCMW Dentergem tot het bekomen van een sociaal tarief en/of afbetalingsplan.

Na sluitingstijd wordt een boete van € 5.00 aangerekend. Dit om misbruiken te voorkomen.


BEDRAGEN LEEFOON MET INGANG VAN 01/06/2016

De spilindex voor sociale uitkeringen werd overschreden. Daarom worden de bedragen die tot de federale regelgeving van het maatschappelijk welzijn behoren geindexeerd met ingang van 01/06/2016 :

Met ingang van 01/06/2016 worden de bedragen van het leefloon opgetrokken tot :

Categorie I : samenwonende persoon € 6.939,19 per jaar of € 578,27 per maand.
Categorie II : alleenstaande persoon € 10.408,80 per jaar of € 867,40 per maand.
Categorie III : persoon die samenwoont € 13.878,41 per jaar of € 1.156,53 per maand met een gezin ten laste.

 

Het OCMW Dentergem is op zoek naar gemotiveerde en enthousiaste medewerkers om onze dienst buitenschoolse kinderopvang en de poetsdienst te versterken :

Het OCMW gaat over tot aanwerving van (M/V) :

1 DEELTIJDS BEGELEIDER BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG – Niveau C

1 DEELTIJDS HULPBEGELEIDER BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG – Niveau D

Je staat in voor het aanbieden van :

-          een gezellig, positief en ontspannen leefklimaat

-          een creatieve begeleiding

-          en een verantwoord en gevarieerd activiteitenaanbod

aan kinderen tussen 2,5 en 12 jaar die gebruik maken van het IBO

 

3 DEELTIJDSE HULPARBEIDERS POETSDIENST – Niveau E

Je staat in voor de wekelijkse schoonmaak van de woning, was en strijk, opwarmen van maaltijden bij cliënten in de gemeente Dentergem :

-          die tijdelijk of blijvend niet meer zelf kunnen instaan voor het onderhoud van hun woning

-          met de bedoeling om hen zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen

-          om een zo optimaal mogelijk gezinsleven te kunnen in stand houden

Of je staat in voor het periodiek en grondig schoonmaken van de OCMW-gebouwen.

 

Interesse ? Wie wenst deel te nemen aan het aanwervingsexamen dient zijn/haar kandidatuur uiterlijk op 30/09/2016 aangetekend of tegen ontvangstbewijs te bezorgen aan het OCMW Dentergem, Kasteeldreef 1, 8720 Dentergem.

Meer informatie omtrent de algemene en specifieke aanwervingsvoorwaarden, de functie-inhoud, het examenprogramma, … kan je op aanvraag verkrijgen bij de personeelsdienst op nummer 056/62.10.10, via mail op administratie@ocmwdentergem.be of consulteer de infobundel op de website van het OCMW onder de rubriek vacatures : www.ocmwdentergem.be

Op het verblijf is er een vermindering van 25% bij gelijktijdige aanwezigheid van meerdere kinderen uit éénzelfde gezin.

SOCIALE DIENST OCMW IN LDC KLOOSTERHOF

Vanaf mei zal er elke eerste dinsdag van de maand van 13 u tot 14 u een zituur met een maatschappelijk werker van het OCMW doorgaan in het Lokaal Diensten Centrum Domein Kloosterhof te Wakken. 

 

WEEK VAN DE VRIJWILLIGER 2016

Dagelijks zetten de vrijwillige chauffeurs van de Minder Mobielen Centrale van het O.C.M.W. Dentergem zich in om ouderen, personen met een beperking en personen in een sociale noodsituatie veilig naar hun bestemming te brengen. Zij zorgen ervoor dat inwoners van Dentergem die niet goed te been zijn alsnog kunnen deelnemen aan het leven van alledag door een bezoekje te brengen bij een vriend, de kapper, het ziekenhuis of eender welke plek.

Als dank voor die inzet werden de vrijwilligers op 16 maart getrakteerd op een etentje. Bij deze gelegenheid konden de chauffeurs kennismaken met nieuwe vrijwilligers en ervaringen uitwisselen.  De Minder Mobielen Centrale van Dentergem telt tien vrijwillige chauffeurs die in 2015 551 ritten uitvoerden, goed voor 13.302,10 kilometer.

 

(Van links naar rechts boven: Lambrecht Julie, Verzelen Cecile, Byls Jaak, De Smet MarieThérèse (OCMW voorzitter), Lambrecht Sabine, Fack Greta, Vannieuwenhuyze Annie, Bruijsten Henk, Depover Roland - Van links naar rechts onder : Minjauw Marie Jeanne & Verdoodt Ines – Afwezig: De Clercq Tom)

 

 

VANAF MEI 2016 : ELKE EERSTE DINSDAG VAN DE MAAND VAN 13 U TOT 14 U ZITDAG MAATSCHAPPELIJK WERKER IN HET LOKAAL DIENSTENCENTRUM KLOOSTERHOF WAKKEN.

Vanaf mei zal er elke eerste dinsdag van de maand van 13 u tot 14 u een maatschappelijk werker aanwezig zijn in het LDC Domein Kloosterhof te Wakken. Op 26/04/2016 om 14 u 30 brengen de maatschappelijk werkers van het OCMW Dentergem een voorstelling van de werking van het OCMW  in de polyvalente ruimte van het Lokaal Dienstencentrum Domein Kloosterhof.

IBO SCOEBIDOE - LOCATIE WAKKEN HEEFT EEN NIEUW TELEFOONNUMMER !

Vanaf heden kan u de kinderopvang, locatie Wakken, bereiken op het nieuw telefoonnr. : 0493/79.80.60 

 

O.C.M.W. ZOEKT ASIELBUDDY’S

De vluchtelingencrisis in Europa laat niemand onberoerd. Dagelijks kloppen honderden asielzoekers aan bij de Dienst Vreemdelingenzaken te Brussel, waar zij worden doorverwezen naar verscheidene opvangplaatsen.

Ook Dentergem vangt sinds enkele jaren asielzoekers op. In het kader van de vluchtelingen-crisis werd de opvangcapaciteit recent uitgebreid van twee naar drie gezinnen.  Met het spreidingsplan zullen er nog een aantal bijkomende opvangplaatsen moeten gecreëerd worden.

De eerste weken voelen deze mensen zich erg onzeker.  Ze komen in een vreemd land terecht waar alles nog onbekend is.

* Waar kan ik mijn adres laten wijzigen ?
* Wat mag er in de gele en wat mag er in de blauwe vuilniszak ?
* Waar kan ik betaalbare kledij kopen ?
* Waar kunnen mijn kinderen naar school ?

Dit is een kleine greep uit de vele vragen waar vluchtelingen mee zitten.

Het OCMW Dentergem is op zoek naar gemotiveerde asielbuddy’s!

* Bent u inwoner van Groot-Dentergem en kent u de omgeving als uw broekzak ?
* Bent u in het bezit van een rijbewijs B en een eigen wagen ?
* Wenst u mee betekenis te geven aan het integratieproces van vluchtelingen ?

Het O.C.M.W. Dentergem kan uw hulp goed gebruiken!

Voor uw inzet kent het O.C.M.W. u een onkostenvergoeding toe.

Contactpersoon : Julie Lambrecht, maatschappelijk werkster.
Tel.: 056/62.10.17
Email :
julie.lambrecht@ocmwdentergem.be

 

PERSONEELSFEEST 27/11/2015 

Dit jaar werd Marie-Rose Ledoux, 25 jaar medewerkster van de poetsdienst, in de bloemetjes geplaatst. Het O.C.M.W. dankt ook Josiane Vansteenkiste, die 10 jaar medewerkster is van de poetsdienst, voor haar inzet.

Staand v.l.n.r.Vercruysse Nicole, Vanmeerhaeghe Bernard (OCMW secretaris), Verbauwhede Marianne, Baeckelandt Celine, De Smet Marie-Thérèse (OCMW voorzitter), Ledoux Marie-Rose, Van Den Abeele Anne (financieel beheerder), Demedts Anja, Degroote Koenraad (burgemeester) en Claerhout Carine.
 

 

WAARSCHUWING : DE WATERGROEP

De watermaatschappij waarschuwt dat er personen op pad zijn die onder het mom van De Watergroep in woningen proberen binnen te geraken om diefstallen te plegen of om te verkennen om later diefstallen te plegen.  Er wordt op gewezen dat bevoegde personen zich steeds moeten kunnen identificeren met een badge van De Watergroep en dat er in de omgeving altijd een wagen moet staan van De Watergoep.  Indien dit niet het geval is, wordt aangeraden om deze personen zeker niet binnen te laten in de woning.

  

POETSDIENST MET DIENSTENCHEQUES :

Lees meer

MINIMALE LEVERING VIA AARDGAS-BUDGETMETER :

Lees meer

WEEK VAN DE VRIJWILLIGER 11/03/2015

 

 

  

OPENING DOORGANGSWONING - KRAAISTRAAT 14 - WAKKEN

Op vrijdag 23/08/2013 werd de doorgangswoning in de Kraaistraat 14 te Wakken officiëel geopend.

Lees meer

 

 

   

OP 7 JANUARI 2013 WERD DE NIEUWE OCMW-RAAD GEINSTALLEERD


Boven vlnr Vandemaele Joke, Van Rijckegem Tim, Verbauwhede Marianne, Baeckelandt Celine, Demedts Anja, Claerhout Carine en  Degroote Koenraad (burgemeester)
Zittend vlnr Verschuere Annie, Vanmeerhaeghe Bernard (OCMW secretaris), De Smet Marie-Thérèse (OCMW voorzitter), D’Huyvetter Celine (voorzitter gemeenteraad) en Vercruysse Nicole.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sociaal Huis

Kasteeldreef 1
8720 Dentergem
T 056 62 10 10
F 056 61 49 88

OPENINGSUREN

MAANDAG
9u00-11u30 & 13u30-16u30

DINSDAG
9u00-11u30 & namiddag gesloten

WOENSDAG
9u00-11u30 & 12u30-14u00

DONDERDAG
9u00-11u30 & 13u30-17u00

VRIJDAG
9u00-11u30 & 13u30-14u30

Nieuwsbrief