Sociaal Huis - OCMW Dentergem

Home

Print deze pagina

PERSONEEL

Op 10/02/2017 was het de laatste werkdag van Julie Lambrecht op ons OCMW. We wensen haar veel succes in haar nieuwe job ! Julie werd vervangen door Dieter Baert die we van harte welkom heten in ons team !

 

 

CHANTAL BEIRLAEN MET PENSIOEN

 

Onlangs werd Chantal Beirlaen uitgewuifd door haar collega’s van het OCMW. Na een carrière van 34 jaar als poetsvrouw geniet ze van een welverdiende rust.

 

 

 

  

KLUSJESDIENST WINTERNOODHULP

Personen met een handicap en senioren vanaf 75 jaar die in Dentergem wonen kunnen een beroep doen op onze klusjesdienst voor het ruimen van sneeuw in de onmiddellijke woonomgeving.  Het tarief is vastgesteld op € 5 per begonnen half uur.  Voldoet u niet aan de leeftijdsvoorwaarde, dan kan er toch winternoodhulp geboden worden volgens de voorwaarden en tariefbepaling van de algemene klusjesdienst.

Aanvragen :
O.C.M.W. Dentergem, Kasteeldreef 1, 8720 Dentergem. Tel.: 056/62.10.10
Email :
administratie@ocmwdentergem.be

 

SOCIALE DIENST OCMW IN LDC KLOOSTERHOF

Vanaf mei zal er elke eerste dinsdag van de maand van 13 u tot 14 u een zituur met een maatschappelijk werker van het OCMW doorgaan in het Lokaal Diensten Centrum Domein Kloosterhof te Wakken.

 

NIEUWE TARIEVEN IBO SCOEBIDOE MET INGANG VAN 01/07/2016

Vanaf vrijdag 01/07/2016 gelden de volgende tarieven voor de voor- en naschoolse opvang :

Voor- en naschoolse opvang : € 0.90 per begonnen half uur

Schoolvrije dagen en vakantiedagen :

- € 10.00 per volledige dag (+6u)

- € 5.50 per halve dag (3u-6u)

- € 3.25 minder dan 3u

Opvang voor en na gemeentelijke activiteiten (sport, jeugd, cultuur,...) :

- € 0.90 per begonnen half uur, met een max.bedrag van € 3.25

Op woensdagnamiddag :

- € 0.90 per begonnen half uur, met een max.bedrag van € 5.50

 

Gebruikers met financiële moeilijkheden worden aanbevolen om contact te nemen met de sociale dienst van OCMW Dentergem tot het bekomen van een sociaal tarief en/of afbetalingsplan.

Na sluitingstijd wordt een boete van € 5.00 aangerekend. Dit om misbruiken te voorkomen.


BEDRAGEN LEEFOON MET INGANG VAN 01/06/2016

De spilindex voor sociale uitkeringen werd overschreden. Daarom worden de bedragen die tot de federale regelgeving van het maatschappelijk welzijn behoren geindexeerd met ingang van 01/06/2016 :

Met ingang van 01/06/2016 worden de bedragen van het leefloon opgetrokken tot :

Categorie I : samenwonende persoon € 6.939,19 per jaar of € 578,27 per maand.
Categorie II : alleenstaande persoon € 10.408,80 per jaar of € 867,40 per maand.
Categorie III : persoon die samenwoont € 13.878,41 per jaar of € 1.156,53 per maand met een gezin ten laste.

 

 

WEEK VAN DE VRIJWILLIGER 2016

Dagelijks zetten de vrijwillige chauffeurs van de Minder Mobielen Centrale van het O.C.M.W. Dentergem zich in om ouderen, personen met een beperking en personen in een sociale noodsituatie veilig naar hun bestemming te brengen. Zij zorgen ervoor dat inwoners van Dentergem die niet goed te been zijn alsnog kunnen deelnemen aan het leven van alledag door een bezoekje te brengen bij een vriend, de kapper, het ziekenhuis of eender welke plek.

Als dank voor die inzet werden de vrijwilligers op 16 maart getrakteerd op een etentje. Bij deze gelegenheid konden de chauffeurs kennismaken met nieuwe vrijwilligers en ervaringen uitwisselen.  De Minder Mobielen Centrale van Dentergem telt tien vrijwillige chauffeurs die in 2015 551 ritten uitvoerden, goed voor 13.302,10 kilometer.

 

(Van links naar rechts boven: Lambrecht Julie, Verzelen Cecile, Byls Jaak, De Smet MarieThérèse (OCMW voorzitter), Lambrecht Sabine, Fack Greta, Vannieuwenhuyze Annie, Bruijsten Henk, Depover Roland - Van links naar rechts onder : Minjauw Marie Jeanne & Verdoodt Ines – Afwezig: De Clercq Tom)

 

O.C.M.W. ZOEKT ASIELBUDDY’S

De vluchtelingencrisis in Europa laat niemand onberoerd. Dagelijks kloppen honderden asielzoekers aan bij de Dienst Vreemdelingenzaken te Brussel, waar zij worden doorverwezen naar verscheidene opvangplaatsen.

Ook Dentergem vangt sinds enkele jaren asielzoekers op. In het kader van de vluchtelingen-crisis werd de opvangcapaciteit recent uitgebreid van twee naar drie gezinnen.  Met het spreidingsplan zullen er nog een aantal bijkomende opvangplaatsen moeten gecreëerd worden.

De eerste weken voelen deze mensen zich erg onzeker.  Ze komen in een vreemd land terecht waar alles nog onbekend is.

* Waar kan ik mijn adres laten wijzigen ?
* Wat mag er in de gele en wat mag er in de blauwe vuilniszak ?
* Waar kan ik betaalbare kledij kopen ?
* Waar kunnen mijn kinderen naar school ?

Dit is een kleine greep uit de vele vragen waar vluchtelingen mee zitten.

Het OCMW Dentergem is op zoek naar gemotiveerde asielbuddy’s!

* Bent u inwoner van Groot-Dentergem en kent u de omgeving als uw broekzak ?
* Bent u in het bezit van een rijbewijs B en een eigen wagen ?
* Wenst u mee betekenis te geven aan het integratieproces van vluchtelingen ?

Het O.C.M.W. Dentergem kan uw hulp goed gebruiken!

Voor uw inzet kent het O.C.M.W. u een onkostenvergoeding toe.

Contactpersoon : Julie Lambrecht, maatschappelijk werkster.
Tel.: 056/62.10.17
Email :
julie.lambrecht@ocmwdentergem.be

 

     

POETSDIENST MET DIENSTENCHEQUES :

Lees meer

 

  

OPENING DOORGANGSWONING - KRAAISTRAAT 14 - WAKKEN

Op vrijdag 23/08/2013 werd de doorgangswoning in de Kraaistraat 14 te Wakken officiëel geopend.

Lees meer

 

 

   

OP 7 JANUARI 2013 WERD DE NIEUWE OCMW-RAAD GEINSTALLEERD


Boven vlnr Vandemaele Joke, Van Rijckegem Tim, Verbauwhede Marianne, Baeckelandt Celine, Demedts Anja, Claerhout Carine en  Degroote Koenraad (burgemeester)
Zittend vlnr Verschuere Annie, Vanmeerhaeghe Bernard (OCMW secretaris), De Smet Marie-Thérèse (OCMW voorzitter), D’Huyvetter Celine (voorzitter gemeenteraad) en Vercruysse Nicole.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sociaal Huis

Kasteeldreef 1
8720 Dentergem
T 056 62 10 10
F 056 61 49 88

OPENINGSUREN

MAANDAG
9u00-11u30 & 13u30-16u30

DINSDAG
9u00-11u30 & namiddag gesloten

WOENSDAG
9u00-11u30 & 12u30-14u00

DONDERDAG
9u00-11u30 & 13u30-17u00

VRIJDAG
9u00-11u30 & 13u30-14u30

Nieuwsbrief